اخبار و رويداد ها

اخبار و رويدادها

  همزماني برگزاري دو نمايشگاه ورزش و صنايع بهداشتي به دليل تطابق جامعه هدف

همزماني برگزاري دو نمايشگاه ورزش و صنايع بهداشتي به دليل تطابق جامعه هدف

رییس امور نمایشگاه های شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: همزمانی برگزاری دو نمایشگاه بهداشت و ورزش با عنوان پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، سلامت، ورزش، تجهیزات و خدمات وابسته از هفتم تا دهم مرداد ماه سال جاری به این دلیل است که 80 درصد جامعه هدف دو نمایشگاه یکسان هستند.

ادامه مطلب